Noteikumi

Lietošanas noteikumi

Rotallieta.lv” ir interneta (tīmekļa) vietne, kura darbojās uz distances līguma pamata.

Pirms sākt lietot interneta vietni “Rotallieta.lv”, lūdzam rūpīgi izlasīt interneta vietnes lietošanas noteikumus.

Vispārējie noteikumi

 1. Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kas nepieciešamas preču iegādei un piegādei. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
 2. Lietotājs piekrīt, ka tam tiks izsūtīti paziņojumi. Personas datu drošība tiks aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiks saglabāti un izmantoti preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas.
 3. Lietotājs atbild par korektu datu ievadīšanu.
 4. Pārdevējam ir tiesības izmantot sīkfailus (cookies tehnoloģiju). Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi var noteikt, vai esat apmeklējuši interneta vietni iepriekš. Uzņēmums izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu Jums labāko iespējamo vietnes pārlūkošanu. Uzņēmums neizmanto sīkfailus vai citas izsekošanas tehnoloģijas, lai ievāktu informāciju no Jūsu datora vai izvietotu informāciju Jūsu datorā vai citā ierīcē, ar kuras palīdzību apmeklējat vietni, vai, lai izsekotu Jūsu tiešsaites darbības, kad neatrodaties uzņēmuma vietnē.
 5. No preces var atteikties likumā noteiktos gadījumos, ja klients var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts). Patērētāju tiesību aizsardzības likums 12.pants. 5 punkts. Naudas atgriešana uz bankas kontu (no kura tika saņemta apmaksa, vai atteikuma lapā norādīto kontu), notiek 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas brīža.
 6. Patērētāja tiesības lietot iegādāto preci atteikuma tiesību izmantošanas laikā – tiesības pārbaudīt un lietot preci, lai noskaidrotu tās īpašības un veidu (patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai). Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.
 7. Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
 8. Reģistrācija ir paredzēta sadarbības partneriem. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Pircējam bez reģistrācijas vietnē.
 9. Publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana no interneta vietnes “Rotallieta.lv” ir aizliegta.
 10. Strīdus starp pārdevēju un pircēju risina pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad tos risina LR likumu noteiktajā, spēkā esošajā, kartībā.
 11. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā.
 12. Interneta veikalā rotallieta.lv ir iespējams norēķināties veicot bankas pārskaitījumu, norēķinoties ar bankas karti, skaidru naudu preces saņemšanas brīdī pie kurjera.
 13. Uzsākot pasūtījuma veidošanu, lūdzam papildus iepazīties ar piegādes un apmaksas nosacījumiem: www.rotallieta.lv/piegade-un-apmaksa/
 14. Tiek uzskatīts, ka Klients, veicot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vietnes lietošanas noteikumiem.
 15. Preču cenas interneta veikalā norādītas Eiro ar Latvijas likumdošanā noteiktu PVN apmēru iekļautu cenā.

Garantija

 1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
 2. Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības.
 3. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.
 4. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas iegūstama internetā pēc šādas adreses: http://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu.
 5. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@rotallieta.lv Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
 6. Pēc LR likumdošanas noteikumiem par Distances līgumu punkta Nr. 5.11. ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas.
 7. Patērētāja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces.
 8. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 14 (četrpadsmit) dienu laikā noradītā bankas kontā, no rakstveida atteikuma saņemšanas.
 9. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.
 10. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.
 11. Vispārīgie noteikumi par patērētāja tiesībām un pienākumiem: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

Privātuma politika

 1. SIA “ Rotallieta.lv” ir datu pārzinis (turpmāk Rotallieta.lv), reģistrācijas numurs: 40203157113, juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 173-19.
 2. Rotallieta.lv ciena Jūsu privātumu un apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumu un izpildītu pasūtījumu. Pasūtījumu noformēšanai tiek ievākta kontaktinformācija (Vārds, Uzvārds, e-pasta adrese). Kontaktinformācija nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, identificētu pasūtītāju un veiktu visas nepieciešamās darbības preces iegādei, apmaksai un piegādei klientam.
 3. Norādot savu kontaktinformāciju Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un tiks izmantota turpmākai pasūtījuma izpildei (rēķina noformēšanai, piegādes datu precizēšanai un citiem Rotallieta.lv saistību izpildei nepieciešamām darbībām).
 4. Jūsu dati tiek izmantoti un apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot datus interneta vietnē “Rotallieta.lv”.
 5. Jūsu dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati tika ievākti, vai arī kamēr tas ir nepieciešams, lai Jums būtu iespēja, ērti izmantot mūsu pakalpojumus.
 6. Rotallieta.lv var izpaust informāciju par Jums un nodot trešajai personai, kas nodrošina pasūtījuma izpildi, kā arī likumā noteiktajos gadījumos.
 7. Jums ir tiesības uzzināt kādiem mērķiem tiek pielietota informācija, kas mums par Jums ir zināma, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu, iebilst pret datu apstrādi, tiesības atsaukt piekrišanu.
 8. Pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā.